Juan Carlos Bugallo

Juan Carlos Bugallo

Dir. Gerente Fundación Universidade da Coruña, Sociedade Xestora do Centro de Investigacións en Tecnoloxías da Información e Comunicación, S.L.

Socials