Carlos Calvelo

Actual alcalde do concello de Arteixo. Licenciado en arquitectura.

Socials